Skip to content

Gjuteriindustri

Vi levererar de viktigaste råvarorna, utrustningarna och tillbehören för gjuteribranschen. Vårt utbud består av högklassiga material och leverantörer som möjliggör flexibelt samarbete oberoende av volym. Vi har flera decenniers erfarenhet av alla slags utmaningar inom smältning, formning och ytbehandling och hur man löser dem.

Våra produkter
Legeringar och chargering
Smältbehandlingsmedel
Formning och kärntillverkning
Maskiner och utrustning
Aluminium, koppar och mässing
Eldfasta material

• Ferrokrom
• Ferromolybden
• Ferromangan
• Ferrobor
• Ferrosvavel
• Ferrokisel
• Ferroniob
• Ferrovanadin
• Ferrofosfor
• Ferrotitan
• Kiselmangan
• Nickel
• Krom
• Mangan
• Molybden
• Tenn
• Sic
• CaSi
• CaSiMn
• Kolfritt järn (stålbillet)
• Nitrösa blandningar (Cr, Mn, V)
• M.m.

Högkvalitativt tackjärn med låg fosforhalt för produktion av kulgrafitjärn (Nodular pig iron).

Magnus Forsman
Magnus Forsman
Försäljning och affärsutveckling
+358 50 575 7273
Ferrolegeringar, tillsatstråd
Jari Paulasuo
Jari Paulasuo
Vice verkställande direktör
+358 40 016 1613
Ferrolegeringar, metallurgi

Elkems nodulerings- och ympmedel för tillverkning av alla gjutjärnssorter

Tillverkare: Elkem

Sintringspulver för gjutjärn och stål

Högkvalitativ lågsvavlig grafit och kalcinerad petroleumkoks med lägre kvävehalt.
Kornstorlek efter användarens behov.

Magnus Forsman
Magnus Forsman
Försäljning och affärsutveckling
+358 50 575 7273
Ferrolegeringar, tillsatstråd
Jari Paulasuo
Jari Paulasuo
Vice verkställande direktör
+358 40 016 1613
Ferrolegeringar, metallurgi

Flexibla avgasflätor, särskilt lämpliga för kallhärdande bindemedel.

Furanhartser, alkaliska fenolhartser, Cold Box-hartser

Tillverkare:EUROTEK

Högklassiga vatten- och alkoholbaserade form- och kärnblack för gjutning, doppning och pensling av både stål och järn.

Formkragar för automatiska och manuella formningslinjer.

Tillverkare: e-form

Svampfilter för stål-, järn- och aluminiumgjutgods.

Keramiska ingjutsrör, trattar mm

Tillverkare: FAUCHON-BAUDOT

För formning och kärntillverkning. Leveranser i storsäck eller bulk.
Kromit även för annan användning.

Tillverkningsland: Sydafrika

Brett utbud av kärnstöd för olika behov i många dimensioner och former.
Finns förtennade, i aluminium och i rostfritt.

Lättapplicerat och hållbart kärnlim.

Tillverkare:VEMEK, SPEFORM

Exotermiska och isolerande matare, minikupor, lock, brytkärnor och exotermiska pulver för alla användningsområden på gjuterier.
Inga hälsofarliga cancerframkallande fibrer.

Tillverkare: JODOVIT, GTP SCHÄFER

Släppmedel för råsand, kallhärdande sand, precisionsgjutning samt värmehärdande sand.

Tillverkare: ACMOS, EUROTEK

Monteringsklara asbestfria tätningslister för tätning av formar

Tillverkare: SPEFORM

Robert Gutegård
Robert Gutegård
Produktchef
+46 702 94 47 89
Svängkransar, blästermedel, modell och gjuteri tillbehör

Michael Forsblom
Michael Forsblom
Produktchef
+358 40 139 7312
Gjuteriförnödenheter och -utrustning

Alla slungblästerlösningar

Tillverkare: LAMEF

Sandblandare, sandåtervinningsutrustning, filterutrustning m.m. – kompletta formningslinjer för kallhartsformning.
Även uppgraderingar av gammal utrustning samt reservdelar till utrustning och maskiner av olika slag

Gjut-, behandlings- och konverterskänkar

Tillverkare: IDEAL MODEL

Högkvalitativa induktionssmältugnar för gjuterier
Storleksklass 0,5 -> 35 ton
Flera system, från enkla system med en konverter till smält-/hållugnssystem.
Även uppgradering av gamla ugnar, till exempel genom byte av elutrustning

Tillverkare: EGES

Vägg- och bottenvibratorer för smältugnar
Automatisk lyftutrustning för vibrator

Tillverkare: KLEIN

Robert Gutegård
Robert Gutegård
Produktchef
+46 702 94 47 89
Svängkransar, blästermedel, modell och gjuteri tillbehör

Michael Forsblom
Michael Forsblom
Produktchef
+358 40 139 7312
Gjuteriförnödenheter och -utrustning

Primäraluminium- och primärlegeringstackor

Tennbrons TP-10
Mässing
Rödmetall

Smältbehandlingsmedel och black för aluminium- och koppargjutning

Tillverkare: Schäfer Metallurgie

Robert Gutegård
Robert Gutegård
Produktchef
+46 702 94 47 89
Svängkransar, blästermedel, modell och gjuteri tillbehör

Michael Forsblom
Michael Forsblom
Produktchef
+358 40 139 7312
Gjuteriförnödenheter och -utrustning

Deglar för aluminium- och metallgjutning

Biolösliga och keramiska fiberfiltar och -skivor

Högkvalitativa eldfasta massor och fodringsmaterial för alla behov i gjuteriet: smältugnar, skänkar, värmehållningsugnar, rännor, värmebehandlingsugnar; järn, stål, aluminium, koppar och mässing; torrmassor, gjutmassor, stampmassor, specialmassor, patchar.

Tillverkare: EKW REFRACTORIES

För fodring av induktionsugnar. Tunn ”vanligt” mikanit eller ”kombi”

Tillverkare: ELMELIN

Robert Gutegård
Robert Gutegård
Produktchef
+46 702 94 47 89
Svängkransar, blästermedel, modell och gjuteri tillbehör

Michael Forsblom
Michael Forsblom
Produktchef
+358 40 139 7312
Gjuteriförnödenheter och -utrustning