Skip to content

Ny medarbetare

Vi hälsar vår nya medarbetare Linda Johansson varmt välkommen till Meca Trade i Jönköping. Linda anställdes i mitten på Oktober och kommer att jobba med ordermottagning, orderplockning, administration och transportbokningar. Linda kommer från Speditions branschen och har tidigare jobbat på Dachser Sweden AB som gruppledare för deras trafikavdelning med säte i Jönköping, hon har även en Kvalificerad Yrkesutbildning inom Logistik.

Ny utrustning för mätning av kärngaser i järnsmälta till SweCast AB i Jönköping

Ny utrustning för mätning av kärngaser i järnsmälta till SweCast AB i Jönköping

I slutet av oktober 2006 levererades en s.k. CoGas®Fe utrustning från MK Industrievertretungen GmbH i Tyskland till SweCast AB i Jönköping.

MK har levererat denna typ av avancerad mätutrustning för aluminium redan tidigare, men den nu levererade utrustningen för mätningar i järn är den första i världen.

Utrustningen har utvecklats för undersökning av gasutveckling från kärnmaterial i järnsmälta. Med hjälp av denna metod kan man bl.a. undersöka de olika bindemedlens påverkan och materialblandningens kvalitet, parametrar som är viktiga p.g.a. att gasutvecklingen påverkar gjutgodsets kvalitet.

I stora drag går metoden ut på att en bit av en kärna sänks ner i en järnsmälta med hjälp av en pneumatisk arm. De gaser som uppstår vid sönderfall av bindemedlet i kärnmaterialet leds till en mätcylinder, och gasutvecklingen under hela sönderfallsprocessen kan mätas. Resultaten lagras i en dataenhet och kan överflyttas till en extern dator för vidare bearbetning.

MK Industrivertretungen GmbH levererar också andra typer av mät- och analysutrustningar för främst aluminium. Besök gärna deras hemsida, www.mk-gmbh.de, för vidare information.