Skip to content

Ny utrustning för mätning av kärngaser i järnsmälta till SweCast AB i Jönköping

Ny utrustning för mätning av kärngaser i järnsmälta till SweCast AB i Jönköping

I slutet av oktober 2006 levererades en s.k. CoGas®Fe utrustning från MK Industrievertretungen GmbH i Tyskland till SweCast AB i Jönköping.

MK har levererat denna typ av avancerad mätutrustning för aluminium redan tidigare, men den nu levererade utrustningen för mätningar i järn är den första i världen.

Utrustningen har utvecklats för undersökning av gasutveckling från kärnmaterial i järnsmälta. Med hjälp av denna metod kan man bl.a. undersöka de olika bindemedlens påverkan och materialblandningens kvalitet, parametrar som är viktiga p.g.a. att gasutvecklingen påverkar gjutgodsets kvalitet.

I stora drag går metoden ut på att en bit av en kärna sänks ner i en järnsmälta med hjälp av en pneumatisk arm. De gaser som uppstår vid sönderfall av bindemedlet i kärnmaterialet leds till en mätcylinder, och gasutvecklingen under hela sönderfallsprocessen kan mätas. Resultaten lagras i en dataenhet och kan överflyttas till en extern dator för vidare bearbetning.

MK Industrivertretungen GmbH levererar också andra typer av mät- och analysutrustningar för främst aluminium. Besök gärna deras hemsida, www.mk-gmbh.de, för vidare information.