Skip to content

Meca-Trade

Supplying Raw Materials

Meca-Trade Oy on vuonna 1984 perustettu maahantuontiyritys, joka on jo kymmenien vuosien ajan toiminut yhtenä suurimmista raaka-ainetoimittajista suomalaiselle teräs- ja valimoteollisuudelle. Muita palvelemiamme toimialoja ovat konepaja- ja kaivosteollisuus, jonka lisäksi välitämme tarvikkeita lämpö- ja pintakäsittelyyn sekä mallinvalmistukseen. Toimitamme raaka-aineita myös muihin pohjoismaihin sekä Keski-Eurooppaan. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme metallurgista ja teknistä apua yhteistyössä toimittajiemme kanssa.

Vuonna 2007 JP-Ferroset fuusioitui Meca-Traden kanssa, jolloin toimintamme sai nykyisen muotonsa. Pääkonttorimme sijaitsee Porissa ja muut myyntikonttorimme Jyväskylässä, Lahdessa, Espoossa, Porvoossa sekä Jönköpingissä. Varastomme on hajautettu eri puolelle Suomea ja Ruotsia, jotta pystymme takaamaan sujuvat (Just In Time) materiaalitoimitukset koko toimialueellemme. Päämiehemme eri puolilla maailmaa edustavat kukin oman alansa huippuosaamista ja luovat toimivat edellytykset pitkäjänteiselle yhteistyölle.

Tiimimme koostuu eri osa-alueiden asiantuntijoista ja palvelemme asiakkaitamme jokaisen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Pitkäaikaiset ja luottamukselliset suhteet yhteistyökumppaneihimme mahdollistavat laadukkaat tuotteet sekä palvelun, jotka ovat toimintamme kulmakiviä. Yrityksemme on ISO 9001-sertifioitu, joka on tunnustus toimintamme luotettavuudesta ja järjestelmällisyydestä asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme. Suurin osa valimo- ja terästeollisuuden raaka-aineistamme on REACH-rekisteröity.

Laadunhallintaa ISO 9001 -standardin avulla

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnettu laadunhallintastandardi. Sen tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen, asiakastyytyväisyyden lisääminen ja se muodostaa kehyksen laadunhallinnan johtamiselle. Standardin avulla yritykset voivat palvella asiakkaitaan tehokkaammin ja varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät asiakkaiden sekä viranomaisten vaatimukset. Meca-Trade Oy:lle on myönnetty ISO 9001-sertifikaatti vuonna 2019, ja olemme siitä asti kehittäneet toimintaamme järjestelmällisesti ollaksemme yhä dynaamisempi toimija alallamme.

REACH

REACH-asetus on säädös kemikaalien rekisteröimisestä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista sekä tiedottamisesta toimitusketjussa. REACH on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals. Asetuksen tärkeimpinä tavoitteina on suojella luontoa, ihmisten terveyttä, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä, edistää aineiden vaarojen arvioimiseen tarkoitettujen vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä (vähentää eläinkokeita) sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

Meca-Trade Oy on sitoutunut REACH:n mukaisiin tavoitteisiin ja arvoihin. Pyrimme varmistamaan, että toimitusketjun jokainen osa on tietoinen REACH-asetuksen vaatimuksista ja myös noudattaa niitä.

Footer

Mecatrade
Mikkolantie 32
28130 Pori
+358 40 483 6402
meca-trade@mecatrade.fi
Skåpvägen 1
55652 Jönköping
+46 36 18 49 95
info@mecatrade.se
ISO 9001

Ota yhteyttä